window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-0E3WY2QFDH');

Forskning

Goda exempel 2022!

2023-06-02T11:52:33+02:002/6/2023|Kategorier: Fokusområde Besöksnäring och friluftsliv för alla, Fokusområde Fiske i levande sjöar, vattendrag och hav, Fokusområde Framgångsrik renskötsel, Fokusområde Levande landskap, Fokusområde Mångfald av kulturella uttryck, Fokusområde Utveckling av lokalsamhället, Forskning, Hållbarhet, Nyheter|

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka är en unik mötesplats där vi kan dela våra drömmar, lyfta goda exempel, nätverka och lära av varandra. Under 2022 har  flera spännande initiativ förverkligats i området och nu finns äntligen Goda exempel 2022 att ta del av! I broschyren lyfter vi flera intressanta, spännande och bra saker som hänt under året i vårt biosfärområde! Bland annat: hållbar platsutveckling i Vindelälven-Juhttátahkka, arbetet bakom den digitala kartan, ungas plats i biosfärområdet, Rusksele fantastiska badplats och mer därtill. Kärnan är att vi är summan av alla insatser och aktiviteter, och det är tillsammans som vi skapar möjligheter. Lär om alla fantastiska [...]

Engagemang och hållbarhet lyftes under AIMday

2023-04-04T08:33:20+02:0027/11/2022|Kategorier: Fokusområde Utveckling av lokalsamhället, Forskning, Nyheter, Uncategorized|

AIMday är ett forum för organisationer och företag att möta forskare. Syftet är att utbyta kunskap och samtala kring olika frågeställningar där gemensam utveckling är nyckeln. Biosfärområde Vindelälven-Juttátahkka deltog under dagen för att diskutera projektet Hållbar platsutveckling. - Det var en oerhört värdefull möjlighet att få andra perspektiv, och även själv svara på frågor som bidrog till nya insikter såväl som nya möjligheter att utveckla älvdalen tillsammans, säger Ann-Kristine Vinka, Verksamhetsledare för biosfärkansliet. AIMday låter företag och organisationer formulera en frågeställning som är viktig för just deras verksamhet. Konceptet är sedan att varje fråga får en timme att diskuteras med [...]

Ta ner himlen till jorden

2022-02-24T13:24:58+01:0021/1/2022|Kategorier: Fokusområde Levande landskap, Forskning, Hållbarhet, Kunskap|Taggar: , , , |

Hur kan skogen användas för att göra klimatfrågan angripbar i lokala sammanhang? Länk till anmälan för hybridmöte den 3e februari med tema "Hur ställer samhällen egentligen om - Mänskliga perspektiv på skog, klimat och hållbarhet"

Arktiskt forum och forskarkonferens i biosfärområdet

2022-04-01T07:35:37+02:006/1/2022|Kategorier: Forskning|Taggar: , |

Årets arktiska forum gjorde avstamp i Biosfärområdet. Ann-Kristine Vinka presenterade Vindelälven-Juhttátahkka. Gästprofessor Julian Oldén från University of Washington i Seattle, USA hade en intressant föredrag om Biosphere Reserves and Freshwater Stewardship in the Arctic. Under 5 år kommer han på deltid att bidra med sin forskning kring hållbar utveckling av våtmarker, sjöar och vattendrag inom biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka. Tjänsten finansierar av Kempestiftelserna, Umeå universitet och SLU.  Andra föredragshållare under dagen var bl.a. journalisten och författaren Arne Muller som resonerade om Klimatinvesteringarna i norr och om de är hållbara, minoritetssamordnaren Sara Larsson som lyfte arbetet med revitalisering av samiska språk som en del av arbetet [...]

Ny professor i Biosfärområdet

2022-04-01T08:05:57+02:001/6/2021|Kategorier: Fokusområde Fiske i levande sjöar, vattendrag och hav, Forskning, Hållbarhet|

Professor Julian D. Olden från University of Washington i USA snart på plats i Umeå. I syfte att stimulera arbetet med hållbar utveckling i Vindelälven-Juhttátahkka biosfärområde finansierar Kempestiftelserna, Umeå universitet och SLU tillsammans en gästprofessur på deltid under fem år. I slutet av augusti är professor Julian D. Olden från University of Washington i USA på plats i Umeå. I videon ger professor Olden en presentation av sin forskning. https://youtu.be/puLHZEVBWYE Professor Julian D. Olden från University of Washington i USA snart på plats i Umeå.

Rapport om Biosfärområden i Barentsregionen

2021-03-05T11:56:37+01:005/3/2021|Kategorier: Fokusområde Levande landskap, Forskning|

Nu är förstudien för biosfärområden inom Barentsregionen färdig och en rapport är skriven som visar att det finns goda förutsättningar för att ytterligare utveckla samarbetet mellan biosfärområdena i Barentsregionen och även i större utsträckning involvera biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka, olika norska organisationer och andra aktörer som strävar efter hållbar utveckling i regionen. […]

Om när den röda fjällrödingen blev grön igen

2020-06-12T17:17:47+02:0012/6/2020|Kategorier: Fokusområde Fiske i levande sjöar, vattendrag och hav, Forskning|

Foto: Ola Jennersten Syntolkning: Jorma Myntti filear en röding utomhus på fjället. Det var en frustrerad och besviken Anders Skum från mathantverksföretaget Fjällvilt i Ammarnäs som, en dag för cirka två år sedan, läxade upp vår styrelseledamot Ola Jennersten, som också arbetar för Världsnaturfonden. Frustrationen riktade sig inte mot Ola personligen, men han menade att Världsnaturfondens (WWF´s) rödmarkerade rekommendationer, om att inte äta vildfångad fjällröding, omöjliggjorde hans försäljning, framför allt till restauranger och livsmedelsbutiker. […]

Till toppen