Bli medlem i biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka

Bli en aktiv del av biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka. Tillsammans gör vi skillnad!

Genom att bli medlem bidrar du till det gemensamma hållbarhetsarbetet. Vindelälven-Juhttátahkka är ett UNESCO-utsett test- och modellområde. Här utvecklas ständigt nya metoder, kunskaper och projekt. Genom ditt stöd kan vi erbjuda en neutral arena för inspirerande möten och nätverkande, där personliga relationer är förutsättningen för hållbar utveckling. Tillsammans ger det möjlighet att vara en del i att utveckla en attraktiv plats att både leva på, verka inom och besöka.

Vem kan bli medlem?

Alla som delar vår värdegrund är välkomna som medlemmar.

Vad får jag som medlem?

Vindelälven-Juhttátahkka erbjuder:

  • tillgång till en neutral arena med ett stort, brett, och unikt nätverk och partnerskap
  • möjlighet att arbeta tillsammans för ökad attraktivitet och hållbar utveckling inom ett Unesco-certifierat modellområde
  • lärande workshops -och aktiviteter
  • goda exempel och forskningsresultat
  • projektmedel för hållbar utveckling
  • tillgång till vår logotyp, ett starkt varumärke under Unesco*

Biosfärorganisationens styrka är arbete genom samverkan. Vi lotsar och koordinerar.

Mer information om medlemskap finns att läsa om i våra stadgar.

*För att använda varumärket följer du våra gemensamma riktlinjer och vår värdegrund.

Välj typ av medlemskap nedan för att se kostnad. 

Medlemsansvarig

Medlemsansvarig i föreningen biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka

Daniela Nedelcheva

daniela.nedelcheva@vindelalvenbiosfar.se

072-220 47 12