Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att genom denna integritetspolicy informera om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande lagar och dataskyddsförordningen (GDPR).

Insamling av information

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter endast när det är tillåtet enligt lag eller för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal gentemot dig som kund eller när man själv valt att kontakta oss eller lämnat sina uppgifter för att t.ex. prenumerera på vårt nyhetsbrev. I de fall det enligt lag krävs ett uttryckligt samtycke för behandling av personuppgifter kommer samtycke att inhämtas innan sådan behandling sker.

Vi använder dina personuppgifter för att vi ska kunna ge dig bra service och för att kunna fullfölja vårt avtal med dig innan eller i samband med att avtalet ingås. Personuppgifter används exempelvis när du använder våra tjänster och i marknadsföringssyfte. Personuppgifter används också till att anpassa och utveckla våra tjänster så att de fungerar bättre för dig före, under och efter din vistelse.

Om du förser oss med andras personuppgifter, exempelvis i samband med en gruppbokning till ett event tar vi det som ett godkännande till att hantera personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

Namn, person- och kontaktuppgifter. Vi behandlar medlemmars och kontaktpersoners för- och efternamn, person- eller organisationsnummer, e-postadress, postadress, telefonnummer och andra liknande kontaktuppgifter.

Övrigt. Vi samlar också in information som du skriver i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback, frågor och information som du lämnar i ärenden kopplade till Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka.  

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi använder olika system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi använder bl.a. uppdaterade brandväggar och andra säkerhetsskydd. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Hur vi använder cookies

Cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragent-sträng som hjälp för detektering av skräppost.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Vilka vi delar dina data med

Om du begär återställning av lösenordet kommer din IP-adress att ingå i e-postmeddelandet om återställning.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Var vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats och prenumerera på nyhetsbrev så godkänner och accepterar du vår integritetspolicy.

Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår ditt medlemskap, nyhetsbrev, relaterad produktinformation, etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Begära utdrag eller radering av personuppgifter

Om du vill ta del av dina personuppgifter eller få dem raderade eller porterade ber vi dig kontakta oss skriftligen. Se ovan kontaktuppgifter. Vi kommer att be dig om identifikation för att säkerställa att vi ger informationen till rätt person.

Ansvarig för personuppgifterna

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka. Hör av dig till oss om du har frågor om hur vi samlar in, hanterar dina personuppgifter, eller om du har synpunkter på vår Integritetspolicy.

E-mail: info@vindelalvenbiosfar.se

Post/Faktureringsadress: Box 84, 924 22 Ammarnäs

All information om dina rättigheter rörande personuppgifter finns på Integritetsskyddsmyndighetens, IMYs, (fd Datainspektionens) hemsida: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/

Senast uppdaterad: 21/01/2022

 

Välj vilka tredje parts inbäddningar du vill ladda som standard.