Integritetspolicy

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att genom denna integritetspolicy informera om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande lagar och dataskyddsförordningen (GDPR).

Insamling av information

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter endast när det är tillåtet enligt lag eller för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal gentemot dig som kund eller när man själv valt att kontakta oss eller lämnat sina uppgifter för att t.ex. prenumerera på vårt nyhetsbrev. I de fall det enligt lag krävs ett uttryckligt samtycke för behandling av personuppgifter kommer samtycke att inhämtas innan sådan behandling sker.

Vi använder dina personuppgifter för att vi ska kunna ge dig bra service och för att kunna fullfölja vårt avtal med dig innan eller i samband med att avtalet ingås. Personuppgifter används exempelvis när du använder våra tjänster och i marknadsföringssyfte. Personuppgifter används också till att anpassa och utveckla våra tjänster så att de fungerar bättre för dig före, under och efter din vistelse.

Om du förser oss med andras personuppgifter, exempelvis i samband med en gruppbokning till ett event tar vi det som ett godkännande till att hantera personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

Namn, person- och kontaktuppgifter. Vi behandlar medlemmars och kontaktpersoners för- och efternamn, person- eller organisationsnummer, e-postadress, postadress, telefonnummer och andra liknande kontaktuppgifter.

Övrigt. Vi samlar också in information som du skriver i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback, frågor och information som du lämnar i ärenden kopplade till Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka.  

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi använder olika system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi använder bl.a. uppdaterade brandväggar och andra säkerhetsskydd. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Hur vi använder cookies

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Mer information: cookie policy.

Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår ditt medlemskap, nyhetsbrev, relaterad produktinformation, etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats och prenumerera på nyhetsbrev så godkänner och accepterar du vår integritetspolicy.

Begära utdrag eller radering av personuppgifter

Om du vill ta del av dina personuppgifter eller få dem raderade eller porterade ber vi dig kontakta oss skriftligen. Se ovan kontaktuppgifter. Vi kommer att be dig om identifikation för att säkerställa att vi ger informationen till rätt person.

Ansvarig för personuppgifterna

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka. Hör av dig till oss om du har frågor om hur vi samlar in, hanterar dina personuppgifter, eller om du har synpunkter på vår Integritetspolicy.

E-mail: biosfar@vindelalven.se

Post/faktureringsadress: Box 84, 924 22 Ammarnäs

All information om dina rättigheter rörande personuppgifter finns på Integritetsskyddsmyndighetens, IMYs, (fd Datainspektionens) hemsida: https://www.imy.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/  

Senast uppdaterad: 9/23/2021