Published On: 19/6/2024

En dag som denna vill vi stolt fira det lokala engagemanget som finns längs älvdalen. Vi firar också att var och en av oss är en del av Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka. Ett extra tack till alla medarbetare, medlemmar, samverkansparter och finansiärer som gör arbetet möjligt!

Den 19 juni 2024, är det exakt fem år sedan Vindelälven-Juhttátahkka officiellt blev utnämnd av Unesco till ett biosfärområde! Alla vi som bor och verkar längs Laisälven och Vindelälven är så stolta och glada över det! Förenklat kan man säga att vi är ett pilotområde där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Själva utmärkelsen tillkännagavs i Paris av MAB-ICC (The International Co-ordinating Council of the Man and the Biosphere Programme – ett nätverk av 738 biosfärområden i 134 länder. I Sverige finns 7 biosfärområden och vi är en av dem.

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka är både ett geografiskt område och en organisation.  Vi är en ekonomisk förening och ett nätverk av olika aktörer, från fjäll till hav, i land och stad.

Tillsammans ska vi:

  • vara en inspirationskälla
  • koppla samman olika parter
  • sprida goda exempel
  • ta rollen som neutral arena

Är du nyfiken på det vi gör läs mer här!

Var med! Bli medlem här