HÅLLBARHET I BIOSFÄROMRÅDET

Biosfärområdet är ett modellområde för hållbar utveckling. Arbetet utgår från lokal utveckling samtidigt som områdets bevarade och skyddade fokusområden lyfts fram. Kunskapen och erfarenheterna sprids sedan till andra områden – i hela världen!

Biosfärområden

SKYDDADE NATUROMRÅDEN

Medför ett biosfärområde nya restriktioner, skydd, eller regler? Nej. Vindelälven omfattas redan av olika riksintressen och naturskydd. Vindelälven-Juhttátahkkas uppdrag är att genom samverkan stärka områdets ekonomiska, sociala, och ekologiska bärkraft.

Läs mer

AGENDA 2030

Agenda 2030 är en ambitiös agenda för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen. Genom att aktivt arbeta med de globala mål för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Läs mer

ALLEMANSRÄTTEN

Inte störa, inte förstöra är grundregeln inom den Svenska allemansrätten. Allemansrätten ger oss en unik frihet att njuta av naturen men den kommer med vissa regler och undantag för att vi alla ska kunna trivas och ha en bra upplevelse.

Läs mer

VERKSAMHET

Vindelälven-Juhttátahkka är ett modellområde för hållbar utveckling. Biosfärområdet driver eller finansierar olika typer av projekt och samverkar med personer och organisationer som verkar för en hållbar utveckling i området, i Sverige, och andra delar av världen.

Kommer snart

SAMVERKAN

Vindelälven-Juhttátahkka vill gärna kroka arm! Biosfärområdet är en neutral arena för samverkan och vi arbetar med personer och organisationer som driver projekt och verksamhet som bidrar till en hållbar utveckling  i området.

Läs mer

Läs nyheter från Vindelälven-Juhttátahkka biosfärområde

Prenumerera för att få veta vad som händer i biosfärområdet.