Vi strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariationer och användning av olika hjälpmedel. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister

Vi är medvetna om att webbplatsen inte uppfyller alla kriterier i WCAG 2.1 AA. Det gäller till exempel:

  • Det saknas syntolkning av videor [WCAG 1.2.5 (AA)].
  • På vissa sidor används iFrames för att visa material från Google och Youtube. Innehållet i iFrames styrs inte från vindelalvenbiosfar.se
  • Vissa element har otillräcklig kontrast [WCAG 1.4.3 (AA)].
  • Det förekommer bilder eller annat innehåll som inte är text, som helt saknar alternativ text.
  • Det saknas textalternativ för ljudfiler och filmer [WCAG 1.1.1 (A)].
  • Pdf-er är inte tillgänglighetsanpassade.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du inte kan ta del av vår information. E-post: info@vindelalvenbiosfar.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av vindelalvenbiosfar.se

Senaste bedömningen gjordes den 1 mars 2022.

Den här redogörelsen uppdaterades senast den 5 mars 2022.