2022-04-11T09:01:01+01:00

Várieste miärrije

Genom intervjuer och arkivmaterial samlades umesamiska namn på fjäll- och ortnamn in längs Vindelälven. Målet var att bevara språk, traditionell kunskap om natur- och kultur samt levandegöra kunskapen för att säkra generationsväxling.

2022-04-11T09:07:27+01:00

Route Gastronomique

Besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna. Projektet ska bidra till en utveckling av matturismen efter Vindelälven i syfte att bl a bevara en levande landsbygd, öppna landskap, samt att skapa fler arbetstillfällen.

2022-04-11T09:26:23+01:00

Naturskolan i Umeå

Naturskolan i Umeå samarbetar med skolor i alla kommuner längs Vindelälven med att informera om biosfärområdet Vindelälven– Juhttátahkka och erbjudalektioner om älvlandskapets unika karaktär och om vikten av en hållbar utveckling.