Published On: 20/1/2022

Beskrivning

Att genom intervjuer och arkivmaterial insamla umesamiska namn på fjäll- och ortnamn längs Vindelälven och tyda de namn som redan finns på kartan (med fokus på Vindelfjällens naturreservat). Att bevara språk, traditionell kunskap om natur- och kultur samt levandegöra kunskapen för att säkra generationsväxling. Att använda intervjumaterial, berättelser och andra intressanta saker som kommer fram till att bli barnböcker och därmed säkra att vår berättartradition och viktiga historier kommer fram i ljuset.

Projektägare:

Sara-Helén Persson, Sophia Rehnfjell, Ran Sameby