Vindelälven-Juhttátahkka

Ett modellområde för hållbar utveckling

Biosfärområdet är en ekonomisk förening som består av en styrelse, ett arbetsutskott, medarbetare, medlemmar, kommunrepresentanter och våra biosfärambassadörer.

Kansli

Koordinator/verksamhetsledare, Ann-Kristine Vinka

Ann-Kristine Vinka är ansvarig att utifrån styrelsens beslutade utvecklings- och verksamhetsplan leda, driva och utveckla verksamheten strategisk och taktisk för att nå vision och uppsatta mål. En del i arbetet omfattar medverkar i regionala, nationella och internationella nätverk. Allt arbete tar stöd i föreningens stadgar och värdegrund.

Ann-Kristine är också projektmedarbetare i utvecklingsprojektet Biosfärsområde Vindelälven-Juhttátahkka-modellområde för hållbar utveckling som är finansierat av Region Västerbotten. Kommuner som omfattas av projektet är Arjeplog, Sorsele, Lycksele, Vindeln, Vännäs och Umeå kommun.

Kontakta Ann-Kristine när det gäller

 • Ekonomi och verksamhetsutveckling
 • Projektsamverkan
 • Externa relationer och partnerskap
 • Press och media

ann-kristine.vinka@vindelalvenbiosfar.se

073-079 79 03

Projektsamordnare, Daniela Nedelcheva

Daniela Nedelcheva är ansvarig att samordna föreningens projekt och projektredovisningar samt att få igång nya projekt i samverkan. Daniela är också projektledare för utvecklingsprojektet Biosfärsområde Vindelälven-Juhttátahkka-modellområde för hållbar utveckling.

Kontakta Daniela när det gäller

 • Projekt Biosfärsområde Vindelälven-Juhttátahkka-modellområde för hållbar utveckling
 • Projektideer och projektredovisning
 • Medlemskap i föreningen biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka
 • Biosfärambassadörer

daniela.nedelcheva@vindelalvenbiosfar.se

072-220 47 12

Kommunikatör, Therese Lundin

Therese Lundin ansvarar för kommunikationsinsatser som ökar attraktiviteten i området för boende, potentiella inflyttare och besökare. Bedriver hållbar, strategisk och målgruppsanpassad kommunikation av det geografiska området genom varumärket biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka.

Kontakta Therese när det gäller

 • Nyhetsbrev
 • Hemsida och sociala medier
 • Grafiskt material och bildbank

therese.lundin@vindelalvenbiosfar.se

073-806 76 06

Digital projektledare, Jessica Öberg

Jessica Öberg är huvudprojektledare med budgetansvar för LONA projektet, Digital karta över besöksmål i biosfärområdet, som omfattar att ta fram 100 hållbara besöksmål. Projektägare är Vindelns kommun. Övriga kommuner som omfattas av projektet är Sorsele, Lycksele, Vännäs och Umeå kommun. Projektet pågår till 30 april 2023.

Kontakta Jessica när det gäller

 • Projekt Digitala kartan
 • Webbutveckling
 • IT relaterade frågor

jessica.oberg@vindelalvenbiosfar.se

076-127 94 60

Styrelse

I styrelsen sitter representanter från offentlig, privat och ideell sektor – från fjäll till kust.

För att se vilka som sitter i styrelsen, klicka HÄR

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka ekonomisk förening

Post/faktureringsadress:

Box 84, 924 22 Ammarnäs

Besöksadress:

Vindelfjällens Forskningsstation
Lapplassvägen 3B
Ammarnäs