Vindelälven-Juhttátahkka
ekonomiska förening

Kansli

Biosfärområdet är en ekonomisk förening som består av en styrelse, ett arbetsutskott, medarbetare, medlemmar, kommunrepresentanter och våra biosfärambassadörer.

Koordinator/verksamhetsledare
Koordinator/verksamhetsledareAnn-Kristine Vinka
Ann-Kristine Vinka är ansvarig att leda, driva och utveckla varumärket och verksamheten strategisk och taktiskt för att nå vision och uppsatta mål. En del i arbetet innebär att medverka i regionala, nationella och internationella nätverk, partnerskap och projekt. Ann-Kristine ansvarar även för externa relationer, press och media.

Kontakta Ann-Kristine när det gäller:
Ekonomi och verksamhetsutveckling
Projektsamverkan
Externa relationer och partnerskap
Press och media

ann-kristine.vinka@vindelalvenbiosfar.se
073-079 79 03

Projektsamordnare
ProjektsamordnareDaniela Nedelcheva
Daniela är även projektledare för utvecklingsprojektet Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka – modellområde för hållbar utveckling.

Kontakta Daniela när det gäller
Projekt Biosfärsområde Vindelälven-Juhttátahkka-modellområde för hållbar utveckling
Projektidéer och projektredovisning
Medlemskap
Biosfärambassadörer

daniela.nedelcheva@vindelalvenbiosfar.se
072-220 47 12

Kommunikatör
KommunikatörPauline Stahl
Pauline Stahl är ansvarig för kommunikationsinsatser för Vindelälven-Juhttátahkka genom att bedriva hållbar, strategisk och målgruppsanpassad kommunikation av varumärket med fokus på lärande för hållbar platsutveckling och ökad attraktivitet i området.

Kontakta Pauline när det gäller
Nyheter
Hemsida och sociala medier
Grafiskt material, bilder och filmer

pauline.stahl@vindelalvenbiosfar.se
072-570 21 03

Projektmedarbetare

Jessica Öberg
Roine Öberg
roine@islemountain.se
070-275 75 25

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka ekonomisk förening

Post/faktureringsadress:

Box 84, 924 22 Ammarnäs

Besöksadress:

Vindelfjällens Forskningsstation
Lapplassvägen 3B
Ammarnäs