Vindelälven-Juhttátahkka
ekonomiska förening

Kansli

Biosfärområdet är en ekonomisk förening som består av en styrelse, ett arbetsutskott, medarbetare, medlemmar, kommunrepresentanter och våra biosfärambassadörer.

Koordinator/verksamhetsledare
Koordinator/verksamhetsledareAnn-Kristine Vinka
Kontakta Ann-Kristine när det gäller:
Ekonomi och verksamhetsutveckling
Projektsamverkan
Externa relationer och partnerskap
Press och media

ann-kristine.vinka@vindelalvenbiosfar.se
073-079 79 03

Daniela Nedelcheva
Daniela NedelchevaProjektsamordnare och föreningsadministratör
Projektmedarbetare
Arena för hållbar utveckling

Kontakta Daniela när det gäller
Administration och projektredovisning
Medlemsservice och aktiviteter
Biosfärambassadörer

daniela.nedelcheva@vindelalvenbiosfar.se
072-220 47 12

Kommunikatör
KommunikatörPauline Stahl
Projektmedarbetare
Arena för hållbar utveckling

Kontakta Pauline när det gäller
Nyheter
Hemsida och sociala medier
Grafiskt material, bilder och filmer

pauline.stahl@vindelalvenbiosfar.se
072-570 21 03

Projektmedarbetare

Roine Öberg
roine@islemountain.se
070-275 75 25

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka ekonomisk förening

Post/faktureringsadress:

Box 84, 924 22 Ammarnäs

Besöksadress:

Vindelfjällens Forskningsstation
Lapplassvägen 3B
Ammarnäs