Published On: 20/1/2022

Beskrivning

Företaget Route Gastronomique har beviljats medel från bland annat Region Västerbotten för att genomföra en förstudie med namn “Biosfärområdet med mat och naturupplevelser i fokus”.

Route Gastronomique ägs av Ulla Blomqvist, som även är projektledare för förstudien. Som boende i biosfärområdet ser hon möjligheter att utveckla en exportmogen måltidsturism med naturupplevelser omkring Vindelälven, som bidrar till fler arbetstillfällen och till en ökande befolkning med sysselsättning för fler yngre personer.

Förstudien beräknas vara klar 1 juli 2022.

Projektets målsättning

Målet är att öka förutsättningarna främst kopplat till närproducerade livsmedel, men också till exportmogna måltidsupplevelser och naturupplevelser. Förstudien ser en viktig koppling till service av olika slag, som exempelvis butiker och transporter. Förstudien är även tänkt att resultera i förslag till nya verksamheter.

Hur arbetet går till

Förstudien består av en kartläggning och analys av befintliga matställen, matproducenter och butiker omkring Vindelälven, samt naturupplevelser av olika slag.

Projektägare

Ulla Blomqvist