Published On: 21/12/2022

Beskrivning av projektet

Vindelälven -Juhttátahkka har ett rikt underlag för upplevelser och ett rikt underlag för att koppla upplevelser till både råvaror och livsmedelsförädlare. Projektet Smaka på Vindelälven tar fasta på just detta för att främja måltiden som reseanledning till området och stärka förutsättningarna för de aktörer som verkar inom näringen.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Gold of Lapland, Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka och Westerlunds kommunikationsbyrå, där huvudfinansiärerna är Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Region Västerbotten.

Projektgeografin utgörs av kommunerna vid Vindelälvens avrinningsområde: Norsjö, Malå, Lycksele, Vindeln, Sorsele, Vännäs, Arjeplog och Umeå. Hållbarhet och landsbygdsutveckling kommer att är en bas i hela projektet.

Projektet pågår i två år mellan 2022.11.01 – 2024.11.30

Projektets målsättning

Projektet ska arbeta för fler och bättre måltidsupplevelser kopplade till både lantbrukare och samisk kultur, samt paketerade smakrundor, förankrade längs Vindelälven och dess avrinningsområden.

Projektet ska även främja långsiktig utveckling inom måltidsupplevelser i området genom kunskapsöverföring och olika insatser som stärker framtida utveckling av näringen, både professionellt och som besöksanledning. Flera insatser inom projektet ska leda till modeller som kan användas i fortsatt arbetet för områdets utveckling av måltidsupplevelser.

Hur arbetet går till

Arbetet är uppdelat i tre block som alla består av olika riktade aktiviteter.

1. Fler och bättre måltidsupplevelser

Coachning och mentorskap till etablerade eller blivande företag i branschen, ​
Diversifiering av lantbruk​
Diversifiering av samisk mat & kultur​
Smakrundor​​

2. Inspiration och kommande generationer​

Inspiration och information till ungdomar som potentiella framtida elever till restaurang- och livsmedelsprogrammet.
Matchmaking för kommande generationer​ genom att koppla ihop ungdomar i branschen med engagerade och välrenommerade aktörer.

3. Kommunikation och marknadsföring

Systemutveckling av digital plattform för foto och film.
Löpande kommunikation om projektets aktiviteter och resultat genom Westerbergs kommunikationsbyrå.

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkkas uppdrag som samverkanspart i projektet är att förankra och tillgängliggöra måltidsupplevelser på en digital plattform i Digitala kartan. Och ska till detta producera bilder, texter och filmer kopplade till upplevelserna.

 

Under biosfärdagen 2 juni firade vi med en digital frukostträff. Under träffen presenterades bland annat projektet Smaka på Vindelälven, i videospelaren kan du ta del av den information som delades!

Projektägare

Gold of Lapland