Published On: 20/1/2022

Beskrivning 

Projektet har fått stöd genom LONA – Den lokala naturvårdssatsningen, som är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. LONA står för 50 % av kostnaderna för projektet tillsammans med kommunerna Sorsele, Lycksele, Vindeln, Vännäs och Umeå kommun som står för övriga 50 %. 

Syftet med projektet är att ta fram en plattform som samlar och förmedlar information om naturupplevelser, friluftslivsaktiviteter och kulturhistoriskt intressanta platser inom biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka. 

Projektets målsättning 

Att digitalt tillgängliggöra kartinformation om natur, friluftsliv och kulturmiljöer för att öka tillgängligheten för natur- och kulturupplevelser. 

Hur arbetet går till

Projektet syftar till kunskapsuppbyggnad genom framtagande av underlag och information. Och utgår från insatserna: 

  • Ta fram underlag för förutsättningar för att skapa, utveckla och underhålla en digital karta över biosfärområdet.  
  • Utveckla hållbarhetskriterier för potentiella besöksmål inom biosfärområdet.  
  • Inventering och kartläggning av minst 100 platser inom biosfärområdet. 
  • Sammanställning, utveckling och publicering av digital karta, samt information och kommunikation för kartan. 

 

Under biosfärdagen 2 juni firade vi med en digital frukostträff. Under träffen presenterades bland annat projektet Digitala kartan, i videospelaren kan du ta del av den information som delades!

Projektägare:

Vindelns kommun