Published On: 2/6/2023

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka är en unik mötesplats där vi kan dela våra drömmar, lyfta goda exempel, nätverka och lära av varandra.

Under 2022 har  flera spännande initiativ förverkligats i området och nu finns äntligen Goda exempel 2022 att ta del av!

I broschyren lyfter vi flera intressanta, spännande och bra saker som hänt under året i vårt biosfärområde! Bland annat: hållbar platsutveckling i Vindelälven-Juhttátahkka, arbetet bakom den digitala kartan, ungas plats i biosfärområdet, Rusksele fantastiska badplats och mer därtill.

Kärnan är att vi är summan av alla insatser och aktiviteter, och det är tillsammans som vi skapar möjligheter.

Lär om alla fantastiska initiativ och inspireras av allt engagemang!

Goda exempel 2022 – Vindelälven-Juhttátahkka