Published On: 12/6/2020

Foto: Ola Jennersten
Syntolkning: Jorma Myntti filear en röding utomhus på fjället.

Det var en frustrerad och besviken Anders Skum från mathantverksföretaget Fjällvilt i Ammarnäs som, en dag för cirka två år sedan, läxade upp vår styrelseledamot Ola Jennersten, som också arbetar för Världsnaturfonden. Frustrationen riktade sig inte mot Ola personligen, men han menade att Världsnaturfondens (WWF´s) rödmarkerade rekommendationer, om att inte äta vildfångad fjällröding, omöjliggjorde hans försäljning, framför allt till restauranger och livsmedelsbutiker.

WWF menade att de hade för lite bedömningsunderlag och att det saknades tillräcklig data för enskilda vatten för att markera fjällrödingen i Ammarnäs som grön, och därmed helt ok att äta. WWF´s rekommendationer väger tungt hos konsumenter och Anders visste med sig att det inte var någon brist på fjällröding i hans fiskevatten.

Under en kafferast på ett av biosfärområdets styrelsemöten kom representanter från WWF, SLU och Länsstyrelsen i Västerbotten in på frågan och kom fram till att det här var något som behövdes redas ut. Kloka huvuden slogs ihop och resulterade i att projektet Ekosystembaserad förvaltning och hållbart fiske i fjällfiskpopulationer såg dagens ljus. Projektet finansierades av Biosfärområdet och Pär Byström, forskare vid EMG på Umeå Universitet, blev projektledare.

Målet var att få data som visade om uttaget av fjällfiskad röding och öring var hållbart eller inte. Pär och hans kollega Sven Norman skrev en projektplan och Sven genomförde profiske med provfiskenät för att studera populationsstrukturer. Anders Skum deltog i projektet genom att notera antal och längd på upptagen fisk.

När tillräckligt med data var insamlad skrevs det en projektrapport och resultaten presenterades för Länsstyrelsen i Västerbotten av Pär. Torleif Eriksson, också Länsstyrelsen i Västerbotten, skrev om regelverket för fiske på statens marker. Karin på WWF tog hand om datan som hon sedan presenterade för WWF´s fiskekommitté. Kommittén analyserade datan och fann fisket hållbart. Den 28 maj 2020 publicerades WWF´s nya fiskeguide där det stod klart att röding och öring som fiskas i Ammarnäs idag är grönmärkt!

Anders Skum säger att han har full förståelse och respekt för att det finns lagar och regelverk att förhålla sig till. Men det är klart att han är glad över resultatet. -“När frågan väl kom på bordet och vi började prata möjliga lösningar och en väg framåt kändes det riktigt bra! Jag tycker också att det har gått förhållandevis fort från det att frågan väcktes till att ha fått ny data som möjliggjort förändringen i WWF´s rekommendationer.”

Anders, som även är renskötare i Gran sameby, vill gärna slå ett slag för det lokalproducerade och uppmuntra fler att kolla upp var maten kommer ifrån. Både det som finns i livsmedelsaffärerna och ute på restaurangerna. – “Nu hoppas jag att mina tidigare restaurangkunder vågar börja köpa viltfångad fjällröding av mig igen!” säger Anders.

Resultaten är en del av Sven Normans doktorandprojekt och kommer att ingå, tillsammans med ytterligare provfisken, i en vetenskaplig artikel. Doktorandprojektet finansieras av företagarforskarskolan Umeå universitet och de tre nordliga länsstyrelserna.

Läs sammanfattningen av provfisket här.