Published On: 6/1/2022

Årets arktiska forum gjorde avstamp i Biosfärområdet. Ann-Kristine Vinka presenterade Vindelälven-Juhttátahkka. Gästprofessor Julian Oldén från University of Washington i Seattle, USA hade en intressant föredrag om Biosphere Reserves and Freshwater Stewardship in the Arctic. Under 5 år kommer han på deltid att bidra med sin forskning kring hållbar utveckling av våtmarker, sjöar och vattendrag inom biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka. Tjänsten finansierar av Kempestiftelserna, Umeå universitet och SLU. 

Andra föredragshållare under dagen var bl.a. journalisten och författaren Arne Muller som resonerade om Klimatinvesteringarna i norr och om de är hållbara, minoritetssamordnaren Sara Larsson som lyfte arbetet med revitalisering av samiska språk som en del av arbetet för hållbarhet och Janet Ågren, kommunalråd som berättade hur Umeå kommun jobbar för hållbar tillväxt. 

Dagen avslutades med ett panelsamtal där även föredragshållarna Rickard Carsted, ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Västerbotten och Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten deltog tillsammans med de ovannämnda. Linda Lundmark, forskarutbildningsansvarig för den arktiska forskarskolan ledde diskussionen och engagerade både publik och paneldeltagare. 

Även en forskarkonferens, som är en hybridkonferens i Umeå och Lund, planeras till den senare 23-25 maj 2022. Konferensens syfte är att agera arena för att synliggöra biosfärområdenas kunskapsbehov för forskare, myndigheter och forskningsfinansiärer samt synliggöra aktuella intresseområden för forskare, en slags matchmaking. Forskningskonferensen arrangeras tillsammans med Biosfärprogrammet Sverige, SLU Umeå, Arcum och LU-land som också står som avsändare. Gästprofessorn Julian Oldén är med i organisationskommittén.