Published On: 21/1/2022
Om projektet Ta ner himlen till jorden

Hur kan skogen användas för att göra klimatfrågan angripbar i lokala sammanhang? Just det har forskningsprojektet “Ta ner himlen till jorden” handlat om. Projektet har, förutom i forskningsartiklar, även mynnat ut i ett studiecirkelmaterial som har producerats tillsammans med Studiefrämjandet. Studiecirkeln heter “Skogen, klimatet och allt det andra”. Skogen, klimatet och allt det andra är en studiecirkel för dig som tillsammans med andra vill hitta vägar att hantera klimatomställningen utifrån förutsättningarna i lokalsamhället hos dig. Är du nyfiken på att läsa mer så hittar du allt du behöver här.

Hybridmöte på temat: Hur ställer samhällen egentligen om? 

I början av februari kan du delta på ett hybridmöte där allt detta och mycket mer presenteras. Temat är “Hur ställer samhällen egentligen om – Mänskliga perspektiv på skog, klimat och hållbarhet” och så här skriver projektet:

“Hur ställer samhällen egentligen om? Forskningsprojektet Ta ner himlen till jorden bjuder in till ett möte om mänskliga perspektiv på skog, klimat och hållbarhet.

Alla vet att det är bråttom att göra en hållbar omställning. Det har aldrig funnits en så stor medvetenhet om detta med så mycket kunskap, teknik, målsättningar och styrmedel. Trots det står omställningen och stampar. Kanske hjälper det att vända på perspektivet och belysa hur förändring kan uppstå ur ett mänskligt och lokalt perspektiv? Hur kan förändring som är inkluderande och ger människor möjligheter att ta kontroll över sin situation ske? Forskningsprojektet ”Ta ner himlen till jorden” handlade om att undersöka hur skogen kan användas för att göra klimatfrågan konstruktivt angripbar i lokala sammanhang. Under mötet presenteras resultat och lärdomar från forskningsprojektet. Dessutom presenteras hur projektet försökt att skapa ringar på vattnet genom sitt arbetssätt, bland annat genom studiecirklar.”

Tid: Torsdagen den 3 februari, 2022. Kl. 14.30 – 16.00
Plats: Hybridmöte, Umeå universitet, online
Anmälan: Du kan läsa mer och anmäla dig genom att klicka här.

 

Illustration: Frida Hammar