Published On: 25/1/2024

Nytt år och arbetet inom biosfärområdet har påbörjats med full fart. Nyligen genomfördes en träff med fokus på samverkan inom biosfärområdet, där trasselexperten Mikael Scherdin deltog. Samtidigt fortsätter ett viktigt arbete med fokus på kunskapsutbyte med samebyar.

Biosfärområdet omfattar flera organisationer, samt kommuner och regioner. Att samverka utan ”trassel” är därför en viktig förutsättning för framgångsrikt arbete. Det finns flera typer av problematik som kan förekomma när flera olika organisationer och verksamheter ska arbeta tillsammans. Bland annat kan det handla om att problem delas på en komplex nivå och påverkas av faktorer som tid, resurser, olika nivå på olika organisationer, och att man arbetar utifrån olika direktiv. Dessa typer av faktorer gör ofta att det finns svårigheter att samverka över organisationsgränser – vad man kan kalla horisontell samverkan.

Det är just den typen av problematik som Trasselexperten Mikael Scherdin, genom forskning, skapat en plattform för. Arbetssättet innebär kortfattat bland annat att man formulerar gemensamma problem, skapar förståelse för de olika förutsättningarna, kreativt tar sig an problemet tillsammans, med slutligt fokus att uppnå samutveckling. Mikael Scherdin konstaterade dock under dagen att biosfärområdet har kommit långt i denna typ av arbete.
– Det känns tydligt att ni är ovanligt bra förberedda. Ni vet problemen, känner er egen verksamhet och är halvvägs in i lösningen, konstaterar Scherdin.

Under dagen deltog representanter från flera organisationer. Föreläsningen och det arbete som genomfördes under träffen var uppskattat.

– Jag är en stor förespråkare av det här arbetssättet. Det är ett enormt värde i att samutveckla och att bygga tillsammans, säger Marie Öhlund, Lycksele kommun.

– Jag gillar hur vi lyfte ett gemensamt arbetssätt som ett ekosystem, det är inkluderande och innebär att alla delar gynnas av det, säger Mikael Pettersson, Länsstyrelsen Västerbotten.

Samarbete med samebyar

Fokus har också riktats mot samebyarna i området, där nätverksträffar blivit en viktig plattform för samarbete. Träffarna som fokuserar på framgångsrik rennäring, är en central del av biosfärområdets övergripande arbete med sex olika fokusområden. Fokus ligger även här på att stärka samarbetet med samebyarna.

Första träffen genomfördes i februari 2023. I år anslöt samebyarna Gran, Ran och Svaipa. Övriga som deltog den här gången var Malin Brännström, Silvermuseet och INSARC, Unescoprofessur Camilla Sandström, Rewilding Sweden och destinationsorganisationen Gold of Lapland.

Det påbörjade arbetet går ut på att inhämta kunskap och förmedla information kring vad som är aktuella behov för samebyar i området, samt vad för projekt som pågar och berör samebyar i området. Arbetet är en betydelsefull insats för alla inblandade, och ett arbete som utgör ett viktigt bidrag till hållbar utveckling i regionen.

Göran Jonsson från Rans Sameby underströk vikten av att vara “renens högra hand” för att säkra biologisk mångfald.

Ann-Kristine Vinka, koordinator/verksamhetsledare för Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka, uttryckte både glädje över den lyckade träffen och betonade vikten av det.
– En viktig uppgift vi har är att bjuda in olika aktörer till en neutral arena. Just därför känns det extra roligt att det blev en så bra uppslutning av deltagare, förmedling av värdefull information, givande samtal och nya kontakter, säger Ann-Kristine Vinka, koordinator/verksamhetsledare för Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka.

 

*alla aktiviteter är en del av projektet Arena för hållbar utveckling som delfinansieras av Region Västerbotten.