Published On: 12/10/2023

Det tovade alstret av Vindelälven, med visioner för en hållbar framtid,  vandrar nu vidare i biosfärområdet. Först ut är Sorsele kommun där biblioteket står värd för utställningen.
– Det är jätteroligt att vi får ha utställningen här uppe vid Vindelälvens första vindlande delar, säger bibliotekarie Anna-Carolina Brandels.

Alstret sträcker sig närmare sju meter och breder ut sig i ett mörklagt utrymme och ackompanjeras av ljudet av den porlande Vindelälven. Det är föreningen Kultur och Människa som står bakom utställningen och vill med den sätta ljuset på biosfärområdet – och samtidigt involvera invånare att bidra till visionen om det framtida klimatneutrala och hållbara biosfärområdet. Lisa Jonsson, koordinator för föreningen, var på plats och byggde upp utställningen i Sorsele.
– Det blev verkligen bra, det känns jättekul och väldigt angeläget att den får komma ut efter hela älven. Nu finns en chans för Sorseleborna att uttrycka sina framtidsvisioner. Det handlar om att kommunicera ”vad vill vi egentligen?” för att knyta an till Björn Ferry*. Det är viktigt, ska vi bara sitta eller ska vi vara aktiva och skapa en framtid där vi kan leva och skapa hållbarhet, ett hållbart samhälle och jordklot, säger hon.

Engagerande utställning

Utställningen öppnade måndag 9 oktober och för biblioteket i Sorsele erbjuder det nu en värdefull möjlighet att bjuda in till delaktighet.
– Det är en tankeväckande och fin utställning och vi är glada att den också engagerar betraktaren och synliggör hens värdefulla idéer för biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka. Vi tror att det kan göra besökarna både stolta, nyfikna och ”empowered” att reflektera över sina kunskaper och sin delaktighet i platserna där de vistas längs med området, säger Anna-Carolina Brandels.

Det tovade verket finns på Sorsele bibliotek under hela oktober och biblioteket har bjudit in skolor i kommunen för att ge möjlighet till barn och unga att bidra med sina tankar kring framtiden.
– Vi hoppas att de kommer tycka att det är roligt, spännande och lite speciellt. Det känns väldigt fint att barn kan få vara delaktiga i att berätta om vad de tycker är viktigt och hur de ser på vårt biosfärområde, säger Anna-Carolina Brandels.

Läs mer om när utställningen invigdes på Väven i Umeå:

Visioner om biosfärområdet tar plats på Väven

 

*Hänvisning till bok av Björn Ferry “Hur fan ska vi ha det egentligen”.