Published On: 24/2/2023

Ett tovat alster av biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka vill bjuda in till delaktighet, insikt och framtidstro. Önskan är att verket ska locka till visioner om hållbarhet för de som formar själva biosfärområdet – invånarna.
– Många, kanske framför allt Umeåbor, vet nog inte om att de är en del av ett biosfärområde, och de är ju en jätteviktig part i det, säger Tommy Sandström, ordförande i föreningen Kultur och Människa, arrangörerna bakom utställningen.

Alstret sträcker sig närmare sju meter och breder ut sig i ett mörklagt utrymme och ackompanjeras av ljudet av den porlande Vindelälven. Utställningen fanns i somras i Vännforsbäck på Kullar och Klang, där föreningen Kultur och Människa anordnar flertalet arrangemang med fokus på hållbar livsstil. Den 27 februari till 12 mars finns nu möjlighet att ta del av utställningen på Väven i Umeå. Med utställningen vill nu arrangörerna sätta ljuset på biosfärområdet – och samtidigt involvera invånare att bidra till visionen om det framtida postfossila, klimatneutrala och hållbara biosfärområdet.
– Tanken är att du slår dig ner på stolen framför älven, och känner in hur du tänker att det här området ska formas. Vi vill ta vara på den möjlighet ett biosfärområde innebär och med det potentialen att faktiskt vara ett modellområde för framtidens hållbara samhällsbygge, säger Tommy Sandström.

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka sträcker sig närmare 50 mil från fjäll till kust och är Sveriges största biosfärområde. Området omfattar Vindelälvens, Laisälvens och nedre Umeälvens avrinningsområden. 2019 blev platsen utnämnd av Unesco till ett biosfärområde vilket i korthet innebär att vara ett modellområde för hållbar utveckling och en plats att testa nya sätt för att uppnå just detta. På måndag 27 februari öppnar utställningen med vernissage klockan 15.00 precis vid huvudentrén till Väven och förhoppningen är att verket ska vandra vidare i biosfärområdet och främja delaktighet över hela området.
– Det är jätteroligt att den visas här på en sådan tillgänglig plats. Och det är samtidigt en demokratisk fråga för oss, att bjuda in det som faktiskt är själva biosfärområdet. Det är viktigt att veta, att det faktiskt är ditt biosfärområde, säger Tommy Sandström.

 

Skaparna bakom det anslående konstverket är träkonstnären Kenneth Petersson och slöjdaren Ylva Göransson.

Vernissage för utställningen är på måndag 27 februari klockan 15.00 i huvudentrén till Väven.