Published On: 27/11/2022

AIMday är ett forum för organisationer och företag att möta forskare. Syftet är att utbyta kunskap och samtala kring olika frågeställningar där gemensam utveckling är nyckeln. Biosfärområde Vindelälven-Juttátahkka deltog under dagen för att diskutera projektet Hållbar platsutveckling.
– Det var en oerhört värdefull möjlighet att få andra perspektiv, och även själv svara på frågor som bidrog till nya insikter såväl som nya möjligheter att utveckla älvdalen tillsammans, säger Ann-Kristine Vinka, Verksamhetsledare för biosfärkansliet.

AIMday låter företag och organisationer formulera en frågeställning som är viktig för just deras verksamhet. Konceptet är sedan att varje fråga får en timme att diskuteras med perspektiv från olika kompetenser. Förra veckan stod Umeå Universitet som arrangör för dagen och årets tema var Samhällsomvandling i Norr.

– Det var en väldigt lärorik dag. Vilket bra initiativ av akademin att årligen genomföra det här som både fungerar som en mötesplats med nätverkande, och som ett stöd och hjälp att omhänderta olika samhällsutmaningar, säger Ann-Kristine Vinka.

För Vindelälven-Juhttátahkkas del berörde frågeställningen framför allt samverkan, och specifikt samverkan inom hållbar platsutveckling. Kansliet i sig arbetar utifrån ett underifrån-perspektiv där den som lever i biosfären är främsta målgruppen. Men organisationen är också ett partnerskap som består av en mångfald av olika aktörer som kommuner, samebyar, länsstyrelser, regioner och akademin. Frågan om samverkan berör därför biosfärområdet på flera plan.

– För oss handlar det om hur det ska bli bra för oss alla som bor och verkar i biosfärområdet. Det är ett unikt och särpräglat område med olika platser över ett vidsträckt område, och flera olika behov som behöver samverka. Vi ska dessutom vara en neutral arena där alla ska få lyfta sina utmaningar och perspektiv men också ges möjlighet att tillsammans engagera sig för hållbar utveckling, säger Ann-Kristine Vinka.

Dagen erbjöd en värdefull mötesplats och gav flera framtida möjligheter.

– Vi har bland annat fått nya kontakter och nätverk, samt en konkret förfrågan om projektsamverkan. Sen var det också en dörröppnare för fördjupat samarbete till studenter, säger Ann-Kristine Vinka.

Även unga i fokus

Under dagen deltog flera olika organisationer med frågeställningar. En av dem som delade perspektiv med forskare var Anton Öhrlund, generalsekreterare för Förbundet Vi Unga, som är en ungdomsorganisation som arbetar för att barn och unga ska få utvecklas och få sin röst hörd. Fokus under AIMday var att diskutera ungas engagemang på landsbygder och hur föreningar och civilsamhälle behöver arbeta för att möjliggöra detta.

– Det finns en generell åsikt om att unga inte skulle vara engagerade men det är viktigt att förstå att det finns en maktaspekt i det påstående. Det finns ofta mycket vilja men inte alltid rätt typ av samhällsstöd, säger Anton Öhrlund.

Enligt förbundet finns det bland annat praktiska utmaningar för unga om de vill starta förening där ekonomiska barriärer kan vara en sådan, och till exempel att inte kunna få bank-id om du inte har åldern inne trots att det kanske krävs i flera delar av föreningens administration. Anton Öhrlund lyfte även problematiken med det långsiktiga engagemanget som etablerad norm, och att det kan vara en viktig poäng att förstå att föreningar och engagemang kan vara lika givande i ett mer kortsiktigt perspektiv.

– Det finns en viss föråldrad struktur där föreningar innebär ett långsiktigt åtagande. Men det behöver inte vara så. Det kan vara värdefullt att ifrågasätta om unga kanske inte är helt bekväma med den formen som föreningen har idag.

När det kommer till vad som främjar engagemanget var både forskningen och Anton Öhrlund samstämmiga i att en möjliggörare handlar om att skapa rum för unga utifrån flera aspekter.

– Det handlar mycket om att se på det unga engagemanget holistiskt. Målet kan inte alltid vara att engagera de unga i olika föreningar, utan att möta de unga på deras plats. Man måste fråga sig hur man låter de unga få engagera sig utifrån förutsättningar, vilja och önskemål idag.