Published On: 21/10/2020

Det lokala engagemanget i civilsamhället, i samband med striden för Vindelälven under 1960-talet, undersöks i en pågående forskningsstudie av idéhistorikerna Janina Priebe och Erland Mårald, Institution för Idé-och samhällsstudier vid Umeå Universitet.

Ambitionen är att denna studie blir utgångspunkt för ett större projekt som behandlar samhälleliga förutsättningar för socialt hållbar energiproduktion i norra Sveriges glesbygder under rådande energi- och klimatomställning i samarbete med biosfärområdet. Idén knyter an till pågående forskningsprojektet Ta ner himlen till jorden (2018-2021), finansierad av Formas, som handlar om skogens roll för att göra klimatfrågan relevant för människor i lokalsamhällen och som bedrevs bl.a. i Vindelns kommun.

Beslut om ett eventuellt större projekt fattas tidigast i juni 2021 och kan starta mellan 1 september och 31 december 2021 och förväntas pågå i tre till fyra år.