Stort EU-projekt om restaurering av skogslandskap i biosfärområdet

2022-04-01T07:24:59+01:00

Nu påbörjas ett stort EU-projekt om restaurering av skogslandskap i biosfärområdet. Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka är ett av tolv europeiska modellandskap som kommer att ingå i EU-projektet SUPERB, med fokus på restaurering av skogar och skogslandskap.