window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-0E3WY2QFDH');

Utvecklingsprojekt

Ett område för engagemang och utveckling

2022-09-22T12:32:35+02:004/8/2022|Kategorier: Fokusområde Besöksnäring och friluftsliv för alla, Fokusområde Fiske i levande sjöar, vattendrag och hav, Fokusområde Levande landskap, Fokusområde Mångfald av kulturella uttryck, Fokusområde Utveckling av lokalsamhället, Hållbarhet, Nyheter, Utvecklingsprojekt|

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka är en unik mötesplats där vi kan dela våra drömmar, lyfta goda exempel, nätverka och lära av varandra. Under 2021 har  flera spännande initiativ förverkligats i biosfärområdet. I Goda exempel 2021 kan ni läsa ett urval av alla olika aktiviteter som genomfördes. Bland annat: dialog för att engagera unga, Vindelälvens litteraturfestival och samarbete för att revitalisera det samiska språket. Kärnan är att vi är summan av alla insatser och aktiviteter, och det är tillsammans som vi skapar möjligheter! Goda exempel 2021, Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka (Några av oss i den här broschyren har tagit oss an nya engagemang, men flera av [...]

Världsarv och biosfärområden ska arbeta med hållbar platsutveckling

2022-06-28T14:59:54+02:0028/6/2022|Kategorier: Hållbarhet, Nyheter, Utvecklingsprojekt|

Tillväxtverket har fattat beslut om tretton projekt som beviljas totalt 19 miljoner kronor inom utlysningen ”Fördjupat arbete kring hållbar platsutveckling”. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att genomföra insatser för att främja besöksnäringens omställning och hållbara utveckling. En av delarna i uppdraget handlar om att arbeta för en hållbar platsutveckling i hela landet. Målet är att skapa attraktiva miljöer för besökare, boende, företag och investeringar. Den nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring pekar ut platsutveckling som en viktig del i att uppnå målet att Sverige ska bli världens mest hållbara och attraktiva resmål. - Hållbar platsutveckling utgår från platsens förutsättningar och [...]

Nytt matprojekt till biosfärområdet!

2022-02-24T13:36:02+01:0018/2/2022|Kategorier: Fokusområde Besöksnäring och friluftsliv för alla, Fokusområde Levande landskap, Fokusområde Utveckling av lokalsamhället, Hållbarhet, Nyheter, Utvecklingsprojekt|Taggar: , , , , |

Företaget Route Gastronomique har beviljats medel från bland annat Region Västerbotten för att genomföra en förstudie med namn “Biosfärområdet med mat och naturupplevelser i fokus”.

LittFORS – Vindelälvens Litteraturfestival

2022-04-05T15:23:25+02:0012/11/2021|Kategorier: Evenemang, Fokusområde Utveckling av lokalsamhället, Utvecklingsprojekt|Taggar: , , , , , , , , |

Den 11-17 oktober 2021 genomfördes den första LittFORS – Vindelälvens Litteraturfestival, som sträcker sig inom biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka. Det blev en festival som byggde på samarbete mellan olika orter och kommuner, bibliotek, studieförbund, projekt, föreningar och företag längs Vindelälven och Laisälven. Festivaltemat var ”Lust och Nöd”. Och vilken festival det blev! Man kunde nästan ta på feststämningen som rådde hela veckan. Uppklädda människor, stora leenden, poesi, berättelser och musik. Vilken glädje och upprymdhet, vilken lycka och förtjusning - i de skrivna och de berättade orden, i skildringarna och i skrönorna - men framförallt i människorna! Ett återkommande ämne runt de små, ljus- och bokprydda [...]

Biosfärområden inom Barentsregionen

2020-10-05T13:08:15+02:005/10/2020|Kategorier: Fokusområde Levande landskap, Hållbarhet, Kunskap, Utvecklingsprojekt|

Fram till och med januari 2021 kommer en spännande förstudie att genomföras inom Barentsregionen. Den ska kartlägga vilka skogliga frågor/aktiviteter som respektive biosfärområde arbetar med, eller skulle vilja arbeta med, och om några av dessa sammanfaller med det som Barents skogliga nätverk arbetar för. Syftet är att undersöka möjligheterna till ökat samarbete mellan biosfärområdena med Barentssamarbetet som plattform. […]

Projektmedel beviljade!

2020-06-01T17:36:51+02:001/6/2020|Kategorier: Utvecklingsprojekt|

Foto: Getty ImagesI början av året lämnade vi in en ansökan om utvecklingsmedel till Region Västerbotten och i fredags fattade de beslut om att bevilja ansökan! Projektets övergripande mål är att tillsammans stödja, bevara och utveckla den rika och unika naturen och kulturen i Vindelälven-Juhttátahkka så att alla kan leva, uppleva och må bra i såväl stad som landsbygd, idag och i framtiden. […]

Till toppen