Published On: 5/10/2020

Fram till och med januari 2021 kommer en spännande förstudie att genomföras inom Barentsregionen. Den ska kartlägga vilka skogliga frågor/aktiviteter som respektive biosfärområde arbetar med, eller skulle vilja arbeta med, och om några av dessa sammanfaller med det som Barents skogliga nätverk arbetar för. Syftet är att undersöka möjligheterna till ökat samarbete mellan biosfärområdena med Barentssamarbetet som plattform.

“Samarbete mellan biosfärområden från olika länder kan innebära en energikick för biosfärområdena och de aktörer som finns inom biosfärområdena. Det kan ge nya perspektiv, idéer och eventuellt gemensamma projekt. Känns inte minst som en jättebra möjlighet att göra något inom det skogliga ämnesområdet inom Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka

Kristina Nilson Skogsstyrelsen/Västerbottens regionala skogsprogram.

Förstudien kommer att genomföras av Anders Esselin, processledare för Västerbottens regionala skogsprogram, i samarbete med Johanna MacTaggart, koordinator för det svenska biosfärprogrammet.

I styrgruppen kommer Lars Andersson (Skogsstyrelsen), Knut Øistad (Barents Forest Sector Network) och Kristina Nilson (Skogsstyrelsen/Västerbottens regionala skogsprogram) att sitta.

Följande biosfärområden finns inom den geografiska Barentsregionen:
Sverige: Vindelälven-Juhttátahkka
Finland: North Karelia Biosphere Reserve
Ryssland: Laplandskiy, Kenozerskiy, Vodlozerskiy and Metsola Biosphere Reserves

Om förstudien:
Länsstyrelsen Västerbotten har tilldelats 150 000 kr av Skogsstyrelsen för förstudien. I totalsumman ligger ett medfinansieringsbidrag på 50 000 kr från norska ordförandeskapet för Barents Forest Sector Network, en av arbetsgrupperna under Barents Euro-Arctic Council (BEAC).

Läs mer på Skogsprogrammet Västerbottens hemsida.

Kartan ovan är lånad från Barents Euro-Arctic Council.