Published On: 1/6/2020

Foto: Getty Images

I början av året lämnade vi in en ansökan om utvecklingsmedel till Region Västerbotten och i fredags fattade de beslut om att bevilja ansökan!

Projektets övergripande mål är att tillsammans stödja, bevara och utveckla den rika och unika naturen och kulturen i Vindelälven-Juhttátahkka så att alla kan leva, uppleva och må bra i såväl stad som landsbygd, idag och i framtiden.

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka – välfungerande modellområde för hållbar utveckling. Som modellområde bidrar Vindelälven-Juhttátahkka med lokala lösningar till FN:s Globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Projektet utforskar möjligheterna att utgöra arena för utmaningsdriven forskning och för myndigheternas, näringslivets, akademins och civilsamhällets utveckling och innovationskraft. För att uppnå projektmålet har åtta delmål tagits fram kopplat till:

Mångfald av kulturella uttryck
Utveckling av lokalsamhället
Besöksnäring och friluftsliv för alla
Framgångsrik renskötsel
Fiske i levande sjöar, vattendrag och hav
Levande landskap
Goda externa samarbeten
Kommunikation.

Projektet har beviljats 1 725 418 kronor.

Läs vilka andra projekt som också beviljats medel här.