Published On: 4/8/2022

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka är en unik mötesplats där vi kan dela våra drömmar, lyfta goda exempel, nätverka och lära av varandra.

Under 2021 har  flera spännande initiativ förverkligats i biosfärområdet. I Goda exempel 2021 kan ni läsa ett urval av alla olika aktiviteter som genomfördes. Bland annat: dialog för att engagera unga, Vindelälvens litteraturfestival och samarbete för att revitalisera det samiska språket.

Kärnan är att vi är summan av alla insatser och aktiviteter, och det är tillsammans som vi skapar möjligheter!

Goda exempel 2021, Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka

(Några av oss i den här broschyren har tagit oss an nya engagemang, men flera av de exempel som går att läsa fortskrider i biosfärområdet)