Published On: 18/2/2022

Företaget Route Gastronomique har beviljats medel från bland annat Region Västerbotten för att genomföra en förstudie med namn “Biosfärområdet med mat och naturupplevelser i fokus”.

Ulla Blomqvist, som är ägare till företaget och även projektledare, uttrycker att arbetet ska bedrivas skyndsamt och målet är att förstudien ska vara klar den 1:a juli 2022. Som boende i biosfärområdet ser hon möjligheter att utveckla en exportmogen måltidsturism med naturupplevelser omkring Vindelälven, som både bidrar till fler arbetstillfällen och till en ökande befolkning med sysselsättning för fler yngre personer. För att få en bra förankring av arbetet har 8 lokala kluster bildats i anslutning till Vindelälven. De ska samla in förslag till intressanta och hållbara framtida insatser.

Själva förstudien består av en kartläggning och analys av befintliga matställen, matproducenter och butiker omkring Vindelälven – men även naturupplevelser av olika slag. Förstudien är även tänkt att komma med förslag till nya verksamheter. Målet är att öka förutsättningarna främst kopplat till närproducerade livsmedel, men också till exportmogna måltidsupplevelser och naturupplevelser. Förstudien ser en viktig koppling till service av olika slag, t.ex. butiker och transporter. Läs mer om förstudien “Biosfärområdet med mat och naturupplevelser i fokus” här.

Utöver det så driver Ulla Blomqvist sedan ett antal år tillbaka projektet Lapland a Culinary Region. Den 6:e mars avrundas projektet med en konferens, där flera aktörer från Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka är inbjudna att medverka i en paneldebatt om besöksnäring och hållbarhet. Läs mer om avslutningskonferensen här.

Foto: David Sandström