Nyheter från Vindelälven-Juhttátahkka2022-04-01T09:05:00+01:00
61, 2022

Innovationer och ny vision

6/1/2022|

Mathias Haglund, kommunalråd i Vindelns kommun, berättar att en visionsdialog har börjat och träffar med alla byar i kommunen är planerade. Dialogen ska leda till framtagande av kommunens vision för minst tio år framåt. Du kan läsa mer om visionsarbetet här.  P-G Olofsson (TuRe, Tavelsjö Rödåsel ekonomisk förening) har haft träff  med Smart landsbygd. En arbetsgrupp tittar närmare på 8:an - en lokal buss som ska kunna serva andra bussturer och som i förlängningen [...]

61, 2022

Kust till fjäll-projektet

6/1/2022|

Kust till Fjällprojektet är ett samarbetsprojekt kring Stornorrfors och fisket i Vindelälven som har pågått mellan 2007-2021. Projektet är nu avslutat och slutrapporterat. Ambitionen med Kust till Fjällprojektet har varit att samla berörda intressenter kring fiskrelaterade frågeställningar och problem och med intern och extern kompetens söka lösningar. Målet har varit att därigenom bidra till en förbättrad miljö samt en utveckling av fiskerinäring och fisketurism i Vindelälven med biflöden samt Umeälvens nedre [...]

61, 2022

Tätortsnära natur är bra för alla

6/1/2022|

Två nya projekt i Vännäs I Vännäs kommun drivs just nu två LONA-projekt. LONA-bidrag ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang och ge kommunerna möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv. Ett av projekten, Kartläggning av friluftsområden i Vännäs, gör i ordning ett tätortsnära skogsområde. Det andra projektet, Digitala kartan, arbetar med kartering av friluftsområden som ska resultera i en digital karta med besöksmål. Vi frågade Anna Frej från Vännäs varför de har [...]

61, 2022

Hållbarhetsfokus i Laisdalen och Arjeplog

6/1/2022|

I Arjeplog gick filmfestivalen Ljusglimt av stapeln under helgen 27 november. Det arrangerades av bland annat Naturskyddsföreningen i Arjeplog. Silvermuseet driver Rádestit, som är ett pilotprojekt om lokalsamverkan i fjällen. Projekt Rádestit tar sikte på en hållbar förvaltning av jakten och fisket i Arjeplogsfjällen. En förvaltning som tar hänsyn till renskötsel, jägare, fiskare och fjällmiljö samtidigt som det gynnar det lokala näringslivet. Silvermuseet har även fått forskningsmedel för att forska om [...]

Läs nyheter från Vindelälven-Juhttátahkka biosfärområde

Prenumerera för att få veta vad som händer i biosfärområdet.

Till toppen