Vindelälven-Juhttátahkka är ett modellområde för hållbar utveckling. Här jobbar vi tillsammans för att utveckla, bevara och stödja goda initiativ för alla som bor och verkar i området, nu och för kommande generationer.

Vi skapar nytta genom att driva eller finansiera olika typer av projekt, och genom att samverka med personer och organisationer som också verkar för en hållbar utveckling i området, i Sverige och i andra delar av världen. Vi lyfter fram och kommunicerar goda initiativ som främjar en hållbar utveckling i Vindelälvsdalen – även sådant som biosfärorganisationen inte är direkt inblandad i.

En stor del av verksamheten i Vindelälven- Juhttátahkka sker i form av projekt. Det handlar om projekt som biosfärkandidaturens organisation driver eller projekt som drivs av enskild individ eller organisation och som helt eller delvis finansieras av kandidaturen. Om du har en projektidé eller ett pågående projekt som du tycker passar inom Vindelälven-Juhttátahkka – skicka en ansökan till biosfärkansliet (ann-kristine.vinka@vindelalvenbiosfar.se). Här hittar du en Projektansökan.

För att ett projekt ska beviljas ska det ligga i linje med biosfärområdets vision, mål, verksamhetsidé och värdegrund. Om styrelsen godkänner ditt projekt så ska biosfärområdets logotyp och namn användas i informations- och marknadsföringsmaterial. Alla godkända projekt ska skicka in en Redovisning av genomfört projekt till biosfärkansliet (ann-kristine.vinka@vindelalvenbiosfar.se) senast tre månader efter projektets avslutande.

Frågor: Ann-Kristine Vinka 0730-797 903, ann-kristine.vinka@vindelalvenbiosfar.se

Pågående projekt Tidigare projekt