Har du en projektidé?


En stor del av verksamheten i Vindelälven- Juhttátahkka sker i form av projekt. Det handlar om projekt som biosfärområdets organisation driver själva eller projekt som helt eller delvis finansieras av biosfärområdet. Om du har en projektidé som du tycker passar inom Vindelälven- Juhttátahkka – kontakta oss för att prata om din idé eller skicka in en ansökan. 

Projekten ska kopplas till minst ett av biosfärområdets fokusområden och stämma överens med biosfärområdets grundläggande principer. För att ett projekt ska beviljas ska det även ligga i linje med vår vision, mål, verksamhetsidé och värdegrund.

Projektstöd upp till max 50 000 kronor kan beviljas. Om styrelsen godkänner ditt projekt så ska biosfärområdets anpassade logotyp och namn användas i informations- och marknadsföringsmaterial som gäller projektet. Alla avslutade projekt ska skicka in en Projektredovisning till biosfärkansliet (biosfar@vindelalven.se) senast tre månader efter projektavslut.

För att ladda ned blanketterna nedan, högerklicka på länken nedan och välj Spara länk som

Blankett för Projektansökan upp till 15 000 kronor.
Blankett för Projektansökan för mer än 15 000 kronor.

Frågor: Ann-Kristine Vinka, 0730 – 797 903, biosfar@vindelalven.se