Published On: 18/7/2022

Kulturrundan Två Älvar är ett samarbete mellan kulturaktörer i Vännäs, Vindelns och Lycksele kommun med fokus på att lyfta sevärdheter, aktiviteter och besöksmål längs Vindelälven och Umeälven. Årets program är fyllt med bland annat konst, teater, musik, yoga och klimatsamtal.  Här finns möjligheten att ta del av flera natursköna kulturupplevelser i sommar. För ökad läsbarhet – ladda ner bilden!