Fokusområden

Förutom att de grundläggande principerna om bred samverkan, lokalt engagemang och demokrati, jämställdhet och mångfald, lärande för hållbar utveckling och klimatfrågor ska genomsyra allt arbete har Vindelälven-Juhtatdahka identifierat sex fokusområden att arbeta för längs älvdalen. De områdena är listade här. Klicka på respektive fokusområde för att läsa mer.