Fokusområden

Förutom att de grundläggande principerna som ska genomsyra allt arbete har Vindelälven-Juhttátahkka identifierat sex fokusområden att arbeta för längs älvdalen. De områdena är listade här. 

Mångfald av kulturella uttryck

Kulturella och kreativa näringar

Biosfärområdet ska bidra till kulturella utbyten.

Nyheter inom denna kategori: Mångfald av kulturella uttryck.

Besöksnäring och friluftsliv för alla

Besöksnäring, restaurang, logi

Biosfärområdet ska bidra till besöksnäringen och friluftsliv för alla.

Nyheter inom denna kategori: Besöksnäring och friluftsliv för alla.

Framgångsrik renskötsel

Rennäring, förädling och livsmedelsproduktion

Biosfärområdet ska bidra till framgångsrik renskötsel genom samverkan och spridning av kunskap om samisk kultur och historia.

Nyheter inom denna kategori: Framgångsrik renskötsel.

Fiske i levande sjöar, vattendrag och hav

Fiske och fisketurism, förädling och livsmedelsproduktion

Biosfärområdet ska bidra till ett bra fiske i levande sjöar och vattendrag.

Nyheter inom denna kategori: Fiske i levande sjöar, vattendrag och hav.

Levande landskap

Jord- och skogsbruk, förädling och livsmedelsproduktion

Biosfärområdet ska bidra till ett levande landskap genom att bland annat samverka med forskare och jordbrukare.

Nyheter inom denna kategori: Levande landskap.

Utveckling av lokalsamhället

Evenemang, service, transport

Biosfärområdet ska bidra till utvecklingen av lokalsamhället.

Nyheter inom denna kategori: Utveckling av lokalsamhället.