Published On: 18/9/2020

Nu är det äntligen dags för den andra svängen att bli en av biosfärområdets ambassadörer! Utbildning kommer i huvudsak att ske digitalt med möjlighet till fältbesök. Utbildningen genomför vi i fint samarbete med Medborgarskolan i Lycksele. Klicka på knappen längst ned för att läsa mer om hur du går till väga för att anmäla dig.

Utbildningen riktar sig främst till dig som är boende eller verksam inom Vindelälven-Juhttátahkka. Till dig som är du intresserad av sociokulturell, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Du kommer att få lära dig mer om biosfärområdet som modellområde för hållbar utveckling, knyta nya spännande kontakter och engagera dig vidare för områdets bästa!

Varje tillfälle inleds med korta inspirerande föreläsningar med koppling till biosfärsområdets sex fokusområden.

  • mångfald av kulturella uttryck
  • utveckling av lokalsamhället
  • fiske i levande sjöar, vattendrag och hav
  • framgångsrik rennäring
  • besöksnäring och friluftsliv för alla
  • levande landskap

Två träffar planeras som fysiska möten utmed biosfärområdet. Mer info kommer efter kursstart.

Efter genomförd kurs erhålls ett diplom på delar man deltagit i.

Start: tisdagen 6 oktober 2020

10 tillfällen, tisdagar, kl.18-19.30

Vi träffas digitalt i mötesrum via Zoom.

Avgift: 0 kr

Vid frågor kontakta Daniela Nedelcheva

Tel: 072-220 47 12

daniela.nedelcheva@vindeln.se

Foto: Hans Lindborg