Published On: 24/1/2022

 

Projektet Till Vindelälvens början som initierats av Jenny Sjöström, förstelärare på Ammarnäs skola och Samordnare för Glesbygdsskolenätverket, är ett av projekten som möjliggjorts med stöd av Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka. Projektet har bidragit till ökat samarbete mellan skolorna i kommunen och skolans samarbete med lokala entreprenörer och tillökat stolthet över bygden. “Genom att vi visade upp Ammarnäs i vårt projekt och det sätt som Vindelälven ger liv till vår bygd fick vi eleverna att förstå vikten av att vi alla tillsammans kan stödja, bevara och utveckla den rika och unika naturen och kulturen i Vindelälven-Juhtatdahka så att alla kan leva, uppleva och må bra i såväl stad som landsbygd, idag och i framtiden” skriver Jenny.  

I augusti 2020 kastade eleverna i Ammarnäs skola en flaskpost i Vindelälven som otroligt nog fångades upp i Sorsele av elever från Vindelälvsskolan. De kompletterade flaskposten med ytterligare ett brev och döm om vår förvåning när eleverna i Blattnicksele hittar vår flaskpost när de var ute längs Vindelälven en dag! Detta blev upptakten till skolornas samarbete kring Vindelälven-Juhttátahkka!

[ngg src=”galleries” ids=”4″ display=”basic_thumbnail” override_thumbnail_settings=”1″ thumbnail_width=”482″ thumbnail_height=”482″ thumbnail_crop=”0″ number_of_columns=”3″] Skolorna jobbade sedan enskilt med till exempel kartkunskap, vattnets kretslopp och vad vi använder vattnet i Vindelälven till. I november 2020 träffades eleverna digitalt tillsammans från alla skolorna där de fick se ett bildspel som Jenny Sjöström gjort om Vindelälven där eleverna fick följa älven från fjäll till kust. I december samma år visade Sara-Helen Persson ett bildspel för samtliga elever om hur samer lever längs älven. Deltagarna fortsatte under våren 2020 att hålla kontakt genom att skriva brev till varandra samt att vi träffades via zoom. Corona höll i sig, så även restriktionerna om att vi inte fick träffas, men då vi fick klartecken att vårt projekt kunde genomföras då restriktionerna lättade så kunde vi planera in ett fysiskt besök!  

Eleverna, som nu går i åk 4, från Blattnicksele och Vindelälvsskolan besökte Ammarnäs den 24 november 2021 och de fick då uppleva hur naturen ser ut längs Vindelälven-Juhttátahkka, lära sig hur vi använder oss av älven och dess tillflöden här uppe och hur vi vårdar den för att de ska kunna njuta, leva av och vid älven nedströms. Eleverna fick träffa entreprenörer från Ammarnäs som valt att leva med älven och naturen som sin huvudsakliga inkomstkälla – bland annat Peter Schmitt som driver Ammarnäs Guidecenter. Han berättade om älvens betydelse för hans företag, fisket samt att han visade upp sin räddningshund för eleverna. Vi träffade Patrik Grundström på Ammarnäs Livs, renägaren Marja Skum samt matkreatören Ingrid Pilto som driver Sapmi Visti. Besöket i Ammarnäs började med att eleverna i Ammarnäs guidade sina kompisar på en rundvandring i byn och de berättade om bland annat Tjulån, Vindelån, Lapplassen och Potatisbacken. Alla deltagare åt lunch utomhus vid kåtan hos Ingrid Pilto och måltiden bestod av mat från bygden – gurpi, hembakat bröd, lingonsås och grönsaker. Som inramning på lunchen fick gruppen höra Vindelälven jojkas av Sara-Helen Persson. 

Text och foton: Jenny Sjöström