Medgivande för media (film, foto, ljudupptagning) och lagring av kontaktuppgifter.

Jag ger mitt medgivande till att Vindelälven-Juhttátahkka Biosfärområde förvaltar följande:

  • Bild och film där jag är avbildad,
  • ljudfiler där min röst är identifierad,
  • mina kontaktuppgifter.

Denna media får användas i sammanhang där Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka är avsändare. Dessa användningsområden som ingår är:

  • hemsida: vindelalvenbiosfar.se
  • tryckt informationsmaterial
  • informations- och rekryteringsannonser
  • kampanjer
  • press och media
  • poddar
  • sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, och Youtube

Bilderna och filmerna får även användas i sammanhang där Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka är en av flera avsändare.

Kontaktuppgifter kommer inte att publiceras utan används enbart för att förvalta denna information eller för att kontakta dig gällande ett pågående projekt.

Beskriv kort tillfället/projektet när denna media producerades. Detta så att vi vet vad ditt godkännande berör.
Medverkandes namn(Obligatoriskt)
Adress
Målsmans namnteckning om den avbildade personen är under 18 år