Published On: 13/2/2020

Carolin Vallgren har nu gått på föräldraledighet och vi önskar henne all lycka med föräldraskapet. På plats för att ta över hennes roll för biosfärarbetet i projekt Bärkraft har vi ett nytt ansikte, nämligen Malin Johansson.

Du har precis tagit över biosfärdelen i projekt Bärkraft efter Caroline Vallgren som har gått på mammaledighet. Kan du berätta lite om vem du är och vad du har sysslat med tidigare?

– “Jag har bott många år i Malmö där jag utbildat mig och arbetat främst inom marknadsföring och kommunikation. Tids nog blev hemlängtan för stark och jag flyttade hem till norr på prov, men här är jag fortfarande kvar. Innan jag började hos Gold of Lapland studerade jag naturturism, och före det arbetade jag som lokalreporter i Arvidsjaur. Idag bor jag i Järvträsk, min barndomsby, där jag köpte hus för två år sedan. På gården finns en fin gammal ladugård som inte varit i bruk sedan 80-talet, men sedan i somras finns där både höns och lappgetter. På tomten finns också byns äldsta byggnad, en otroligt vacker bagarstuga som närmar sig 200 år.”

Vad gör dig upprörd?

– “Att bilden av glesbygden som öde och framtidsfattig, i vissa forum, fortfarande är den mest framträdande. Efter många år i Malmö hade jag själv något av den synen, men efter bara några veckor på hemmaplan insåg jag att det är en bild som sällan stämmer. Bilden av den öde glesbygden får så otroligt mycket mer plats nationellt än vad vår levande glesbygd får.”

Vad gör dig glad?

– “Alla drivkrafter, entreprenörskap och den framåtanda som finns här uppe. Potentialen för utveckling är enorm. Naturens skiftningar, från en dag till en annan, och hur årstiderna i det närmaste ändras varje månad här uppe är också fantastiskt. Personligen är jag också mycket förtjust i djur, böcker, skriva, fotografering och människor som vågar vara sig själva. Har blivit mer och mer intresserad av odling och självhushållning, men där finns en del förbättring att önska, om jag säger så.”

Biosfärområden porträtteras som modellområden för hållbar utveckling, där man försöka hitta lokala lösningar på globala utmaningar. Hållbar utveckling är ett begrepp som vi ser cirkulera allt oftare och oftare. Begreppet är brett, generellt och ganska individuellt, beroende på vem man är, vad man gör och var man finns. Vad betyder hållbar utveckling för dig?

– “Just definitionen hållbarhet ses ofta som synonym till miljö. Det sociala och ekonomiska perspektivet upplever jag är fortfarande ganska okänt, och var det även för mig fram till dess att jag började studera naturturism. För mig har det blivit tydligt att hållbar utveckling inte består av enskilda faktorer, utan att det är ett kretslopp där det ena ger det andra.”

Kan du nämna tre biosfärfrågor som betyder mycket för dig personligen?

– “Utveckling av lokalsamhället samt besöksnäring och friluftsliv är extra spännande. Generellt, inte bara inom biosfär, det är också en utmaning att få fram kulturen på ett bra och intressant sätt. Personligen kan jag känna att den kulturella arenan har påverkats mycket av den digitala utvecklingen. Jag tvivlar inte på att intresse för kultur fortfarande finns, kanske till och med i större utsträckning än förut, men att man nog behöver tänka lite nytt när det gäller hur och var man bäst kan göra så att kulturen kan komma till sin rätt.”

Jag vet att vårt biosfärområde, som så många andra biosfärområden, har sin beskärda del av utmaningar. Men som du ser det just nu, med tanke på dina tidigare erfarenheter – inom vilka områden ser du att Biosfärområde skulle kunna göra nytta det närmsta året?

– “Då jag är så ny känner jag att det är svårt att ge något konkret svar på denna fråga än så länge, men jag tror mig vara ganska lyhörd och hoppas kunna bidra där det behövs mest och jag kan vara till hjälp. Som person är jag också nyfiken och gillar att lära mig nya saker, så jag ser också fram emot att dyka ner i en del okända vatten.

Vilken betydelse hoppas du att Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka har fått för området om fem år?

– “Jag hoppas att biosfärområdet bidragit till att betydligt fler, både när och fjärran, förstår innebörden av hållbar utveckling, och att just biosfärområdet då är ett ännu starkare exempel på just det. Tänk om det är ett självklart resemål för till exempel en studieresa kring hållbar utveckling oavsett om man är en professor eller nybliven student. För verksamma och boende inom biosfärområdet hoppas jag att man om fem år känner sig stärkt och stolt över att vara en del av detta, och förstås att den hållbara utvecklingen inom Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka kommit ytterligare en bit på väg.”