Published On: 6/1/2022

Mathias Haglund, kommunalråd i Vindelns kommun, berättar att en visionsdialog har börjat och träffar med alla byar i kommunen är planerade. Dialogen ska leda till framtagande av kommunens vision för minst tio år framåt. Du kan läsa mer om visionsarbetet här. 

P-G Olofsson (TuRe, Tavelsjö Rödåsel ekonomisk förening) har haft träff  med Smart landsbygd. En arbetsgrupp tittar närmare på 8:an – en lokal buss som ska kunna serva andra bussturer och som i förlängningen kan bli en autonom, d.v.s. en förarlös, buss. Tanken med 8:an är att tillgängliggöra mark i natursköna lägen. Föreningen arbetar också med projekt “Brevduvor” – drönare som transporterar blodprover, mediciner m.m. Rödåsel arbetar med att ta fram en byautvecklingsplan. I planen framhävs vikten av kommunikationer för bl.a. skolbarn och pensionärer. Föreningen är framsynt och tar fram modeller som sedan kan skalas upp.