Published On: 19/6/2020

Idag är det exakt ett år sedan Vindelälven-Juhttátahkka utnämndes till biosfärområde av FN-organet Unesco genom MAB-ICC (The International Co-ordinating Council of the Man and the Biosphere Programme). Som vi sagt tidigare är utmärkelsen ett resultat från många års arbete och många människors samlade initiativ och kunskaper.

Vindelälvssamarbetet – en tillbakablick
Utmärkelsen till biosfärområde bottnar sig i ett starkt engagemang och kärleken till våra älvdalar; våra byar, våra människor, vår natur och vår livskvalitet. Utmärkelsen är därför ett resultat av vad som varit, vad som är och vilken framtid vi vill se i området. Engagemanget och utvecklingsambitionen kan spårastillbaka till kampen om Vindelälven som vann laga kraft den 1 april 1970 – men även långt före den.

Biosfärområdet är inte en början – det är en fortsättning på arbetet för att vi, och kommande generationer ska kunna vistas, verka och växa i området!

Tidsaxel
1970 – Kampen om Vindelälven
1975 – Vindelälvskommittén bildas
1992 – VIKOM bildas
2005 – Utredning om världsarv
2008 – Idéstudie om världsarv
2014 – Förstudie om biosfärområde
2015 – Biosfärkandidaturen godkänns
2018 – Biosfäransökan lämnas in
2019 – Unesco beslutar om utmärkelsen
2020 – Fria Vindelälven firar 50 år!

Det var en entusiastisk skara som begav sig till det årliga mötet där Unesco beslutar om nya biosfärområden. På plats i Paris för att ta emot det glädjande beslutet var Björn Jonsson, Johanna Gardeström, Johan Söderling, Leopold Sjöström och Jim Persson, frid över hans minne. Jim var en kär styrelseledamot och vän och han gladdes verkligen över utmärkelsen till biosfärområde.

I klippet nedan framför Johanna MacTaggart, den nationella koordinatorn för Biosfärprogrammet Sverige och Leopold Sjöström sina varma tack för utmärkelsen.

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas. För mer information, se våra Integritetspolicy.
Jag godkänner