Published On: 20/1/2022

Beskrivning

​Region Västerbotten och Designhögskolan i samverkan för hållbar mobilitet på landsbygden!

Kansliet var med i arbetsgruppen för förstudien till projekt MOBEVI (Mobilitet och transporter för besöksnäringen efter Väg 363 och Vindelälven-Juhttátahkka) och var även med i styrgruppen. Förstudien innebar att förbereda ett test av en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror i stråket och fick stöd av Tillväxtverket och Trafikverket med start den 1 september 2018.

Uppdateringar

Resultat

Projektägare

Region Västerbotten