Published On: 20/1/2022

Beskrivning

Förstudie som syftar till att gemensamt i samebyn komma fram till genomförbara förslag och idéer hur samebyn ska växa starkare genom tider av förändring, bibehålla traditionell kunskap och vidareutveckla en livskraftig, harmonisk och naturbetesbaserad renskötsel med fokus på familjerna, naturen och omsorg för renen.

Ambitionen är att förstudien ska utmynna i en projektansökan för genomförande.

Projekttid:

2019-01-01-2019-06-30.

Projektägare:

Linn Larsson, Ran Sameby