Published On: 20/1/2022

Beskrivning

– samverkan mellan lantbrukare och rennäring

Syfte: Det övergripande syftet för rennäringen är att få tillgång till ett bra och ekonomiskt foder för stödutfodring av renarna. För de jordbrukare som deltar handlar det om möjligheter till lönsamma affärer, och för båda näringarna har projektet möjlighet att skapa bättre relationer då båda drar nytta av en samverkan. Det specifika syftet med denna förstudie är att sammanställa hittills gjorda erfarenheter; att samla ett antal intressenter och kompetenser för att bygga en projektgrupp/ett partnerskap; och att färdigställa en ansökan om finansiering för ett fullskaligt, flerårigt projekt.

Projekttid:

jan 2019-maj 2019.

Projektägare:

LRF Västerbotten (Arne Lindström)