Published On: 19/2/2020

Biosfärambassadörer träffades i Vormsele lördagen den 15:e februari för utbyte av nyheter, kunskap, idéer och för att få inspiration.

Det hänger lite i luften vad biosfärambassadörerna egentligen ska göra men det är ett nätverk i uppbyggnadsskede och den här träffen gav mersmak.

Från vänster: Lisa Jonsson, Tommy Sandström, Örjan Holmberg, Karin Johansson, Cecilia Wallinder, Skilla, Erik Alnersson och Daniela Nedelcheva (Foto: Katharina Wand)

De första biosfärambassadörerna utbildades hösten 2018 och nu har kansliet tagit tag i denna idé igen. En träff i Vormsele blev avstamp för att aktivera nätverket av ambassadörer. Ganska få närvarande men det blev ändå en inspirerande dag.

Ambassadörerna Lisa Jonsson och Tommy Sandström arbetar för fullt med hållbarhetsfestivalen Kullar & Klang 2020. De märker av ett växande intresse för festivalen med sitt hållbarhetstema och känner en stark framtidstro.

I Rusksele har projektet Skolan i ett biosfärområde visat vägen för hur barn kan arbeta med hållbarhet och det finns intresse för fler skolor i området att göra något liknande. Det är ett tydligt exempel på ett av huvudsyftena med biosfärområden, att hitta lokala lösningar till globala problem.

I Vormsele arbetar Länsstyrelsen med en utvidgning av Vormforsens naturreservat. Här finns många 350-åriga tallar och nedanför fjällen är det den sista resten av riktigt gammal skog intill Vindelälven.

Daniela Nedelcheva som arrangerat mötet lanserade aktiviteten Walk and talk som gick längs Vindelälvsleden, det spår som vintertid går längs älven, och här märktes hur alla sken upp för ett har vi gemensamt: Starka känslor för Vindelälven.

så skönt att den finns kvar för Vindelälven ger mig kraft varenda dag

Så sjöng Örjan Holmberg som även skrev det här gästinlägget.