Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka2022-11-30T08:27:51+01:00

Biosfärområde
Vindelälven-Juhttátahkka

Ett hållbart liv längs Vindelälven

BLI MEDLEM
Projekt

VAD ÄR ETT BIOSFÄROMRÅDE?

Ett biosfärområde är ett modellområde där nya metoder utvecklas i lokal samverkan och bidrar till hållbar samhällsutveckling.

Vindelälven-Juhttátahkka präglas av det rika samiska och svenska kulturarvet, där språk, kultur och hantverk ofta riskerar att gå förlorade. Biosfärområdet vill därför vara ett modellområde för kulturell mångfald, identitet och kulturarv, men samtidigt förvalta och värna om naturen och dess resurser.

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka

VARFÖR SKA JAG BLI MEDLEM?

Genom att bli medlem bidrar du till det gemensamma hållbarhetsarbetet. Vindelälven-Juhttátahkka är ett UNESCO-utsett test- och modellområde. Här utvecklas ständigt nya metoder, kunskaper och projekt. Genom ditt stöd kan vi erbjuda en neutral arena för inspirerande möten och nätverkande, där personliga relationer är förutsättningen för hållbar utveckling. Tillsammans ger det möjlighet att vara en del i att utveckla en attraktiv plats att både leva på, verka inom och besöka.

Bli en aktiv del av biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka. Tillsammans gör vi skillnad!

Bli medlem
Projektbanken

Nyheter från Vindelälven-Juhttátahkka

Håll dig uppdaterad om aktiviteter och pågående projekt inom biosfärområdet.

Läs nyheter från Vindelälven-Juhttátahkka biosfärområde

Prenumerera för att få veta vad som händer i biosfärområdet.

MÅNGFALD AV KULTURELLA UTTRYCK

Kulturella och kreativa näringar

PROJEKT
NYHETER

BESÖKSNÄRING OCH FRILUFTSLIV FÖR ALLA

Besöksnäring, restaurang, logi

PROJEKT
NYHETER

UTVECKLING AV LOKALSAMHÄLLET

Evenemang, service, transport

PROJEKT
NYHETER

FISKE I LEVANDE SJÖAR, VATTENDRAG OCH HAV

Fiske och fisketurism, förädling och livsmedelsproduktion

PROJEKT
NYHETER

FRAMGÅNGSRIK RENSKÖTSEL

Rennäring, förädling och livsmedelsproduktion

PROJEKT
NYHETER

LEVANDE LANDSKAP

Jord- och skogsbruk, förädling och livsmedelsproduktion

PROJEKT
NYHETER
Till toppen