Mål, vision och värdegrund

Stadgar

Riktlinjer för projekt

FORMULÄR

Begäran arvode och/eller reseräkning

Redovisning av genomfört projekt

ANSÖKAN TILL UNESCO

Vindelalven/Juhtatdahka ansökan Unesco web

Bilagor 2-15 Vindelälven/Juhtatdahka

Svenska programkommittén stödjer vår ansökan

Positivt förhandsbesked 2019-04-11

Regeringsbeslut 2018-09-20

Remissversion oktober 2017

Bilagor remissversion

Engelsk ansökan

MER ATT LÄSA

Förstudie om Vindelälven-Juhtttátahkka biosfärkandidatur

Vägledning Ekosystemtjänster

PROTOKOLL

Protokoll 7 oktober 2020

Protokoll 3 juni 2020

Protokoll, konstituerande 8 april 2020

Protokoll 18 februari 2020

Protokoll 27 november 2019

Protokoll 11 september 2019

Protokoll 3-4 juni 2019

Protokoll 18 februari 2019

Protokoll 5 december 2018

Protokoll 2 oktober 2018

Protokoll 7 juni 2018

Protokoll 31 januari 2018

Protokoll 30 maj 2017

Protokoll 2 mars 2017

Protokoll 9 december 2017

Protokoll 4 oktober 2016

Protokoll 2 juni 2016

Protokoll 17 februari 2016

Protokoll 17 december 2015

Protokoll 5 oktober 2015

Protokoll 11 juni 2015

Protokoll 16 maj 2015