Published On: 6/5/2020

Under sommaren 2020 erbjuder Länsstyrelsen i Västerbotten kostnadsfri rådgivning om markernas kultur- och naturvärden. Läget är idag osäkert på grund av Covid-19 pandemin men när situationen känns trygg igen hoppas vi kunna genomföra detta. Under tiden tar de gärna emot din intresseanmälning så kan de förbereda material om just din gård.

Rådgivningen innebär att länsstyrelsen gör ett besök och går igenom gårdens historia tillsammans med er. De tittar på historiska kartor för att se vilka kultur- och naturvärden som finns bevarade i markerna. Ni får konkreta råd om vård och skötsel av såväl byggnader som alléer, stenmurar, slåtterängar och öppna diken, m.m. som kan finnas på ägorna. Gårdens historik och skötselråden sammanställs sedan i ett skriftligt kompendium med bilder. Besöket tar 2-3 timmar.

De vill gärna komma i kontakt med lantbrukare och andra intresserade som vill vara med och värna kultur- och naturvärden i markerna! I första hand i områdena kring Vindelgransele, Bygdeträsket-Göksjön, Örträsk och Hummelholm.

Anmäl ditt intresse till Ylva eller Anna på Länsstyrelsen Västerbotten:

Ylva Othzén, ylva.othzen@lansstyrelsen.se eller 010-225 45 45
Anna Westman, anna.westman@lansstyrelsen.se eller 010-225 45 43