Published On: 7/5/2020

Kan byar vara smarta? Den driftiga och inspirerande föreningen TuRe (Tavelsjö Rödåsel ekonomisk förening) har med hjälp av oss på kansliet och Umeå kommun ansökt om att bli en smart landsbygd – en del av projektet Smart Rural 21.

Föreningen har i dagsläget drygt 200 medlemmar och omfattar 100 byar. Byarna ligger i delar av tre kommuner – nordvästra delen av Umeå kommun, södra delen av Vindens kommun och nordöstra delen av Vännäs kommun. Se en karta här.

Totalt är det 17 områden i Europa som kommer att väljas ut och ta del av projektets vägledning och tekniska stöd under 2,5 år. TuRe hoppas att kunna utvecklas ytterligare genom att engagera fler, gärna kvinnor och ungdomar i sin verksamhet. Fem byar har redan valts ut i Irland, Finland, Frankrike, Tjeckien och Grekland. Ytterligare 12 byar kommer att väljas fram till juni 2020.

Nu håller vi tummarna att TuRe blir en av de lyckligt utvalda!