Published On: 6/1/2022

Två nya projekt i Vännäs
I Vännäs kommun drivs just nu två LONA-projekt. LONA-bidrag ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang och ge kommunerna möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv. Ett av projekten, Kartläggning av friluftsområden i Vännäs, gör i ordning ett tätortsnära skogsområde. Det andra projektet, Digitala kartan, arbetar med kartering av friluftsområden som ska resultera i en digital karta med besöksmål.

Vi frågade Anna Frej från Vännäs varför de har valt att satsa så tydligt på att tillgängliggöra tätortsnära natur och så här svarade hon:
–  Vännäs har väldigt nära till naturupplevelser och vi lyfter också fram just detta som något oerhört positivt. Även om man bor i tätorterna tar det inte många minuter att komma ut i det gröna eller ner till älven och vi vill att det ska vara lätta vägar för alla. Vi ser också att folk verkligen använder de promenadstråk kommunen ställt i ordning och vi vill därför utöka dessa. Trivseln såväl som respekten för vår natur ökar när man lär känna den och just på Gothnellska halvön är det skogen vi vill utbilda invånare och besökare om. Vi bygger en bro, ordnar stigar och rastplatser för trivsel och välbefinnande. Skyltar ska ge information så att människorna ser och uppskattar den ekologiska balansen. Tätortsnära natur är bra för alla arter!

Tillgänglighetsanpassning och restaurering i Rusksele
Rusksele byaförening har iordningsställt en väg över till holmen vid byns badplats. En arbetsgrupp har gjort restaureringar för att återställa det ursprungliga flödet. Föreningen har fått LONA-bidrag för åtgärden. Arbetsgruppen planerar att söka Leader-medel för att ordna även en tillgänglighetsanpassad led till holmen, berättar Erik Alnersson, Rusksele byaförenings ordförande.