Published On: 20/1/2022

Beskrivning

Syfte:

Att lyfta byns historia och även fånga barnens intresse för vårt område i världen. Att känna sin historia och därigenom se sin framtid. Att få höra barnens tankar kring hållbarhet och vad man ska kunna leva på i framtiden.

Projekttid:

September 2018-maj 2019

Projektägare:

Erik Alnersson, Rusksele Hembygdsförening