Published On: 19/7/2022

Lördagen den 16 juli besökte Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka Sorsele bibliotek för att lyssna på Lena Eliassons berättelse om sin nya bok  ”Från skidor till ambulans”.  Bibliotekarie Ingrid Nylén hälsade nyfikna åhörare varmt välkomna till evenemanget som också var en dela av hemvändardagarna, Holmen Gungar.

Under två timmar beskrev Lena, på sitt personliga och intressanta sätt, sjukvårdens historia i södra Lappland från 1800-talets slut fram till 1968 och från ett nordsvenskt glesbygdsperspektiv. Boken innehåller nedtecknade personliga berättelser och intervjuer som hon samlat in under cirka 15 år genom samtal med äldrevårdspersonal och patienter i Sorsele kommun, samt arkivmaterial från Region Västerbotten och flertalet andra källor.

Föredraget avrundades med varma applåder, blommor och presenter. Lena tackade finansiärer och alla som stöttat henne under resans gång, varav Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka är en av dem.

Vindelälven-Juhttátahkka tackar Lena för fint samarbete och värdefull dokumentering med stark koppling till regionen och älvdalens historiska utveckling. Låt inte Lenas berättelse stanna där, låt den inspirera oss alla att tillsammans fortsätta att arbeta för hållbar utveckling längs hela älvdalen. Har du en idé eller ett intressant projekt som du vill vidareutveckla? Hör gärna av dig till oss!