Published On: 14/2/2020

I början av februari deltog koordinator Elin Bergarp på en slutkonferens
för Sustainable Heritage Areas: Partnerships for Ecotourism (SHAPE). Konferensen ägde rum i Joensuu, North Karelia Biosphere Reserve, Finland. Projektet har finansierats av Northern Periphery and Arctic Programme. Klicka på knappen nedan för att läsa Elins tankar om konferensen.

Konferensen fokuserade på hur ekoturism kan utvecklas i rurala områden med höga natur- och kulturvärden. Syftet är att skapa ekonomiska värden på platsen, samtidigt som viktiga natur- och kulturvärden bevaras som förutsättning för fortsatt utveckling. Inom SHAPE ligger stor vikt vid etablerandet av partnerskap mellan företag, samhällen och andra aktörer som arbetar med natur- och kulturarv. Se en karta över alla projektpartners här.

Vindelälven-Juthadahka har varit en av flera associerade medlemmar i projektet och bjöds därför in att närvara vid slutkonferensen. Vid konferensen redovisades vad som åstadkommits i projektet. På SHAPE´s hemsida finns rapporter, metoder och verktyg att ta del av.

Konferensen gav många bra intryck och insikter som blir viktiga för oss att ta med oss i arbetet vidare. Exempelvis lyftes utmaningen som uppstår när ett besöksmål attraherar fler människor än vad platsen och lokalbefolkning klarar av. Detta är en fråga som blir viktig att bära med oss när vi fortsätter arbetet med utvecklingen av en biosfärkarta och visar på vikten av dialog med de som bor i närheten av dessa besöksmål. Flera av de som deltog i konferensen visade sig vara mycket intresserade av vårt biosfärområde och såg dels fram emot att besöka oss, men några uttryckte även intresse av att bidra till vårt arbete med fortsatt utveckling av ekoturism i vårt område. Koordinatorn för Biosfärområdet Manicougan Uapishka i Canada, uttryckte intresse av att hitta former för ett fortsatt partnerskap mellan våra biosfärområden i syfte att möjliggöra fortsatt utbyte mellan urfolk i våra biosfärområden.